Fredrika Spindler  Nietzsche

kropp, konst, kunskap

I essäns form fördjupar sig Fredrika Spindler i Nietzsches filosofi och insisterar på dess alltjämt otidsenliga aktualitet. Med lika skarp som ödmjuk blick utmanar oss Spindler att på nietzscheanskt maner tänka vår tids otänkta: hur man blir vad man är; hur förnuft relaterar till passion; på vilka grunder vi begreppsliggör det politiska; hur konsten förhåller sig till livet; och hur kroppen konstituerar kunskapen. Fram träder ett tänkande i vardande, som förmår förena skepticismens kyla med bejakandets njutning och berusning.

Finns även som e-bok hos internetbokhandlarna.

Bläddra i boken.

Fredrika Spindler är filosof, verksam vid Södertörns Högskola. Hon har tidigare givit ut bland annat Spinoza: Multitud, affekt, kraft.

Glänta Produktion, September 2010
184 sidor, Häftad

Mer info

Omslag

"Den mest läsvärda svenska filosofen just nu."
(Arena)

"Spindler har ett kort kapitel om politiken som borde tejpas upp ute på stan."
(LO-tidningen)

Läs även om boken i Helsingborgs Dagblad, och Svenska Dagbladet, på på Dagens bok och i tidskriften Benshi