Holgersson m fl (red)  Göteborg utforskat

Studier av en stad i förändring

Redigerad av Helena Holgersson, Catharina Thörn, Håkan Thörn & Mattias Wahlström

Vem angår en bok om Göteborg? Är det en angelägenhet främst för turister och infödda – eller kan Göteborg säga något av mer allmänt intresse om städers förändringar under de senaste decennierna? Är det rent av möjligt att betrakta världsomspännande urbana omvandlingar genom en stad som Göteborg?

I den här antologin rör sig ett antal forskare från hemlöshet och segregering, brandkatastrofen på Hisingen och den mytiska göteborgsandan till gentrifieringen av stadsrummet och stadens koloniala förflutna. Det postindustriella Göteborg har aldrig tidigare utsatts för en lika mångsidig kartläggning.

Bläddra i boken.

Glänta Produktion, Maj 2010
304 sidor, Häftad

Mer info

Omslag

"Bredden på de 37 bidragen är närmast häpnadsväckande. Göteborg utforskat är som en skål med åtta kilo plockgodis i olika färger och storlekar. Där det mesta har en påtagligt salt eller sur kärna."
(Göteborgs Tidning)

Om göteborgsandan i tidningen Fokus, bland annat utifrån Göteborg utforskat.