Malte Persson (text) & Annette Sletnes (bild)  Into thin air

Översättning av Ulf Cronquist (till engelska)

Annette Sletnes, fotografier i 4-färg

Into Thin Air bygger på en installation på Hasselblad Center i Göteborg 1998. Anette Sletnes 101 foton speglar sig i Malte Perssons texter. Varje uppslag i boken är ett utsnitt från installationens bildnätverk – tillsammans utgör sidorna en helhet motsvarande installationen.

Annette Sletnes är bildkonstnär med inriktning på fotografi, video och installationer. Är efter mastersutbildningen vid Högskolan för Fotografi och Film i Göteborg nu verksam i Köpenhamn, och har under de senaste åren ställt ut på olika gallerier och konsthallar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Malte Persson är författare och kritiker, se vidare Apollo-projektet.

Glänta produktion, Mars 2001
72 sidor, Mjukpärm

ISBN: 91-973636-4-2

101 fotografier av Annette Sletnes, med svensk och engelsk text av Malte Persson. Into Thin Air utgår från en installation på Hasselblad Center 1998, där bilderna fick förgrena sig över väggarna. I boken Into Thin Air är installationen transformerad till siduppslag, där varje uppslag i boken är ett utsnitt från bildnätverket - tillsammans utgör sidorna en helhet motsvarande installationen, utifrån bokens premisser. Text som text, bild som bild. Text som bild, bild som text. Och det däremellan.

Utdrag:

”Fåglarna handlar om fåglarna; det är deras egentliga tema. Skogarna handlar om skogarna; det är deras egentliga budskap.” (Malte Persson)

Omslag