Malte Persson (text) & Annette Sletnes (bild)  Into thin air

Översättning av Ulf Cronquist (till engelska)

Annette Sletnes, fotografier i 4-färg

Into Thin Air bygger på en installation på Hasselblad Center i Göteborg 1998. Anette Sletnes 101 foton speglar sig i Malte Perssons texter. Varje uppslag i boken är ett utsnitt från installationens bildnätverk – tillsammans utgör sidorna en helhet motsvarande installationen.

Annette Sletnes är bildkonstnär med inriktning på fotografi, video och installationer. Är efter mastersutbildningen vid Högskolan för Fotografi och Film i Göteborg nu verksam i Köpenhamn, och har under de senaste åren ställt ut på olika gallerier och konsthallar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Malte Persson är författare och kritiker, se vidare Apollo-projektet.

Glänta produktion, Mars 2001
72 sidor, Mjukpärm

Mer info

Omslag