Camilla Flodin  Att uttrycka det undanträngda

Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning

Vad kan konsten tillföra till diskussionen om människans förhållande till naturen? Om den västerländska civilisationen alltid definierat sig i motsats till naturen har det på senare tid blivit allt tydligare hur denna naturförnekelse har slagit tillbaka mot människan själv. I den situationen framstår den tyske filosofen Theodor W. Adornos idéer om historia och natur som mer relevanta än någonsin. Enligt Adorno bevaras minnet av den undanträngda naturen i konsten, som på så vis vittnar om en möjlig försoning mellan människa och natur. Camilla Flodin går i denna studie i närkamp med en av 1900-talets viktigaste tänkare, samtidigt som hon indirekt lägger en teoretisk grund för att tänka relationen mellan människa och djur, natur och samhälle, på nya sätt.

Bläddra i boken.

Camilla Flodin presenterade denna avhandling i estetik vid Filosofiska intitutionen i Uppsala 2009.

Glänta produktion, Maj 2009
256 sidor, Hft

Mer info

Omslag

Om boken i DNTidningen Kulturen.