Dimitrios Iordanoglou  Antiken by Night

Sex, droger och dildos i den klassiska och inte så klassiska litteraturen

Var filosofkejsaren Marcus Aurelius en tjackpundare? Hur ställde man sig till äktenskapligt analsex i den antika litteraturen? Varför är dessa frågor intressanta, och är den klassiska filologin fortfarande i stånd att besvara dem på ett meningsfullt sätt? Dimitrios Iordanoglous respektlösa betraktelse av samtidens antikvetenskap är lika populär som kritisk.

Bläddra i boken.

Dimitrios Iordanoglou (1972) är grecist med intresse för den antika erotiska litteraturen och den klassiska filologins ideologiska och metodologiska baksidor. Han arbetar för närvarande med en prosaparafras av Iliaden. Iordanoglou är verksam som forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

Glänta produktion, December 2009
Logos • Pathos
120 sidor, Häftad

Mer info