Cecilia Rosengren  Conway

Naturfilosofi och kvinnliga tänkare i barockens tidevarv

Vad innebar det att vara kvinna och filosof i en tid då denna kombination var en självmotsägelse? Cecilia Rosengren uppdagar i sin idéhistoriska studie av den engelska 1600-talsfilosofen Anne Conway de kritiska svar som uppstod i den cartesianska filosofins kölvatten. Första svenska presentationen av Conways naturfilosofi.

Bläddra i boken.

Cecilia Rosengren är verksam vid Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet.

Glänta produktion, April 2009
Logos • Pathos
208 sidor, Hft

Mer info

Omslag

Om boken i DNNy Tid.