Octave Mannoni  Freud

Översättning av Håkan Liljeland

Bildmaterial ur arkiv

Med förord av Håkan Liljeland (förord) / Per Magnus Johansson (efterord)

Octave Mannonis behändiga bok är inte bara en hyllad biografi, inte bara en effektiv och mångförgrenad introduktion till Freuds teori, utan också ett självständigt litterärt verk. Rikt illustrerad, med efterord av Per Magnus Johansson om att skriva ett liv.

Bläddra i boken.

Octave Mannoni verkade i början av sitt liv som lärare i filosofi på Madagaskar, och skrev i slutet av 40-talet den uppmärksammade etnografiska studien Kolonisationens psykologi. Vid närmare femtio års ålder utbildade han sig till psykoanalytiker och blev en av de första och mest berömda eleverna till Jacques Lacan. Han arbetade även som utbildningsanalytiker på École Freudienne de Paris och kom att utveckla ett omfattande och originellt författarskap.

Glänta produktion, Februari 2001
244 sidor, Mjukpärm

Orginaltitel: Freud (Seuil, 1968)

ISBN: 91-973636-3-4

En biografi om Sigmund Freud av Lacaneleven Octave Mannoni. Har av många ansetts vara den bästa biografin i det mindre formatet. Som biografi skiljer den sig från många andra genom att den är tematiskt uppbyggd och ägnar sig åt Freud och hans liv i den mån det belyser teorin. När Octave Mannonis Freud utkom ansågs den snart av många vara den bästa biografin i det mindre formatet. Den är en enkelt skriven introduktion och lika omedelbar som mångförgrenad. Som biografi skiljer den sig från många andra genom att den är tematiskt uppbyggd och ägnar sig åt Freud och hans liv i den mån det belyser teorin. Men Mannonis bok är inte enbart en ingång till ett tänkande, utan också ett självständigt litterärt och psykoanalytiskt arbete. Denna utgåva innehåller också ett förord om Octave Mannonis liv och verk av översättaren Håkan Liljeland och ett efterord av Per Magnus Johansson angående att skriva om ett liv.

Omslag