Ernesto Laclau & Chantal Mouffe  Hegemonin och den socialistiska strategin

Översättning av Carl-Michael Edenborg

Med förord av Klas Gustavsson

Kan begreppet hegemoni ta oss bortom den klassiska marxismens essentialism? I Ernesto Laclaus & Chantal Mouffes moderna statsvetenskapliga klassiker följs spåren från 1800-talets debatter till dagens nya former av politisk kamp och demokratidebatt.

Ernesto Laclau är född i Argentina och verksam som professor i politisk teori vid University of Essex, Storbritannien. Chantal Mouffe är född i Belgien och verksam som professor i politisk teori vid University of Westminster, Storbritannien.

Glänta produktion & Vertigo förlag, Augusti 2008
Glänta/Vertigo-serien
264 sidor, Hårdpärm

Mer info

Omslag

”a milestone on the long 20th Century road of the dissolution of various aspects of metaphysical thinking” (Spectrezine.org)

"För den som inte accepterar att den radikala vänstern ska sjunka ihop som en post-Irak-sufflé och trött behöva välja mellan den nyliberala ordningen och den socialdemokratiska kompromissen, finns nu det kanske tyngsta postmarxistiska verket, från 1985, på svenska. [...] Spänn åt hjärnbältet, för texten är svår, men givande."
(Ordfront)

"Boken kan läsas som ett välbehövligt alternativ till den idag så tröga politiska debatten i Sverige, men det kanske viktigaste och mest bestående inslaget är författarnas aldrig sinande vilja att se bakom begrepp och företeelser som anses vara naturliga och självklara. Detta kan tjäna som inspiration för alla som är det minsta kritiskt inställda till hur den offentliga debatten utformas och förs. [...] definitivt en både läsvärd och tänkvärd upplevelse."
(Tobias Davidsson, Fria Tidningen)

"Enligt Laclau och Mouffe har socialdemokratin övergett insikten om att politik aldrig kan skapa en 'win-win situation', och därför reducerat politiken till att handla om teknikaliteter. En anklagelseakt som känns väl så aktuell i en tid när påhitt som budgettak framställs som en politisk livsnödvändighet."
(Rebecca Selberg, LO-tidningen)