Wolfgang Ernst  Sorlet från arkiven

Ordning ur oordning

Översättning av Tommy Andersson

Redigerad av Otto Fischer & Thomas Götselius

Med förord av Thomas Götselius

Arkivet dammar inte längre. Från att ha varit en undanskymd plats där historien hölls i minne, har det förvandlats till den löftesrika källa där samtidens flöde av information och underhållning springer fram. I Sorlet från arkiven undersöker den tyske mediearkeologen Wolfgang Ernst följderna av denna omvandling. Efter de digitala mediernas genombrott har arkivets funktion förskjutits från långsiktig lagring till ständig överföring. Arkivet är idag varken ett historiskt minne eller en filosofisk metafor, utan en teknisk praktik för datalagring. Mot den bakgrunden ger Ernsts behändiga bok ett annat perspektiv på de senaste årens fildelningsdebatt såväl som den kontroversiella FRA-lagen.

Bläddra i boken.

Wolfgang Ernst är professor i medieteori vid Humboldtuniversitetet i Berlin och författare till flera böcker om historiografi, arkiv och arkivteori.

Glänta produktion, Juli 2008
Mediehistoriskt bibliotek
112 sidor, Mjukpärm

Mer info

Omslag

"Wolfgang Ernst ger raka svar på frågan om vad digitaliseringen gör med arkiven."
(Copyriot)

"en uppslagsrik essä om arkiv idag och igår, arkivet som metafor för allt mänskligt vetande och vilken roll arkivet (det faktiska och metaforiska) kommer att spela i framtiden."
(Norrköpings Tidning)