Patricia Lorenzoni  Att färdas under dödens tecken

Frazer, imperiet och den försvinnande vilden

Redigerad av Maria Johansen, Mats Rosengren & Ola Sigurdson

Att färdas under dödens tecken är en idéhistorisk studie av hur den västerländska civilisationen döljer det våld och de offer som utgör dess egen förutsättning. Genom att undersöka hur den berömde antropologen James G Frazer konstruerar vilden som ett objekt för sin forskning lyckas Patricia Lorenzoni frilägga förtigna sidor av vår västerländska historia.

Bläddra i boken.

Patricia Lorenzoni är fil dr i idéhistoria. Hon är verksam som forskare vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet och lektor vid Högskolan Kristianstad.

Glänta produktion, September 2008
Logos • Pathos
428 sidor, Häftad med flikar

ISBN: 978-91-976842-8-6

Pressbilder av Anna Danielsson.

1885 träffar den franske antropologen Paul Topinard en australisk kvinna kallad Jenny. Jenny ingår i en grupp ”vildar” som skickas runt för att visas upp på cirkusar, museer och djurparker i Europa och USA. Hennes make har just dött, hon är apatiskt likgiltig inför Topinards önskan om att få studera henne. Topinard tolkar detta som ett uttryck för hennes stupiditet.

Detta är upptakten till Patricia Lorenzonis Att färdas under dödens tecken. Genom att studera hur vetenskapen konstruerar vilden visar hon hur den västerländska civilisationen döljer det våld och de offer som är dess eget fundament. Samtidigt som framsteget bejakas, varnar man ständigt för att civilisationen åter skall störta ner i vildhet. Vilden skapas inte bara som den civiliserades motsats, utan också som en bild av de sidor hos sig själv man inte vill se.

I centrum står James G Frazers antropologiska klassiker Den gyllene grenen. I dess föreställning om vilden hittar Lorenzoni en västerländsk självförståelse som fortfarande är aktuell, om än med andra förtecken.

Författarporträtt

Författarporträtt2

Omslagsbild

Omslag: Jens Andersson

Sättning: Richard Lindmark

Omslag

"Vad är det som får det stora flertalet av oss att stillsamt acceptera att papperslösa löneslavar världen över är den enda möjliga vägen till ett framtida globalt välstånd? Hur kan en ekonomisk katastrof där många människor förlorar arbete och hem, och ännu fler redan hungriga drivs än närmare svälten, beskrivas som ett reningsbad? Det finns många bra svar på de frågorna, men det Lorenzoni ger är kanske det mest intressanta."
(Moa Matthis, Dagens Nyheter)

"Lorenzonis djuplodande och intressanta studie visar hur västerländsk civilisation genom olika strategier förtiger sitt eget våldsspråk och att Frazer inte förlorat sin aktualitet."
(Ulla Siljeholm, BTJ häfte 08124184)