Patricia Lorenzoni  Att färdas under dödens tecken

Frazer, imperiet och den försvinnande vilden

Redigerad av Maria Johansen, Mats Rosengren & Ola Sigurdson

Att färdas under dödens tecken är en idéhistorisk studie av hur den västerländska civilisationen döljer det våld och de offer som utgör dess egen förutsättning. Genom att undersöka hur den berömde antropologen James G Frazer konstruerar vilden som ett objekt för sin forskning lyckas Patricia Lorenzoni frilägga förtigna sidor av vår västerländska historia.

Bläddra i boken.

Patricia Lorenzoni är fil dr i idéhistoria. Hon är verksam som forskare vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet och lektor vid Högskolan Kristianstad.

Glänta produktion, September 2008
Logos • Pathos
428 sidor, Häftad med flikar

Mer info

Omslag

"Vad är det som får det stora flertalet av oss att stillsamt acceptera att papperslösa löneslavar världen över är den enda möjliga vägen till ett framtida globalt välstånd? Hur kan en ekonomisk katastrof där många människor förlorar arbete och hem, och ännu fler redan hungriga drivs än närmare svälten, beskrivas som ett reningsbad? Det finns många bra svar på de frågorna, men det Lorenzoni ger är kanske det mest intressanta."
(Moa Matthis, Dagens Nyheter)

"Lorenzonis djuplodande och intressanta studie visar hur västerländsk civilisation genom olika strategier förtiger sitt eget våldsspråk och att Frazer inte förlorat sin aktualitet."
(Ulla Siljeholm, BTJ häfte 08124184)