Mattias Martinson  Postkristen teologi

Experiment och tydningsförsök

Redigerad av Mats Rosengren & Ola Sigurdson

Vad innebär det att samhället befinner sig i ett postkristet tillstånd? Handlar det om kristendomens marginalisering i en sekulär offentlighet? Syftar det på statskyrkans försvinnande eller rent av på religionens återkomst? Martinson menar att teologin erbjuder en speciell möjlighet att tänka de komplexa relationerna mellan kristen och sekulär kultur och därför är mer aktuell än någonsin.

Bläddra i boken.

Mattias Martinson, född 1970, är docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning och arbetar vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Han har bland annat publicerat böcker om Theodor W Adorno – ur såväl filosofiskt som teologiskt perspektiv – samt introduktioner till den systematiska teologin.

Glänta produktion, Mars 2007
Logos • Pathos
280 sidor, Mukpärm

Mer info

Omslag

"Författaren rör sig hemtamt bland tänkare som Gianni Vattimo, Rudolph Binion, René Girard och Slavoj Zizek och det är i mötet mellan Martinsons frågor och dessa tänkare som boken är som allra bäst."
(Jakob Wirén, Svensk teologisk Kvartalstidskrift)

”Martinsons programskrift kan läsas som en radikal, orädd och profetisk föregångare för en ny framtida teologi som kan bli en guide för sökare och tvivlare.”
(Roland Spjuth, Tro & Liv)

”Martinsons bok är välskriven, välinformerad och mycket ärlig. Jag är övertygad om att han inte har någon dold agenda. Han ställer på ett utmärkt sätt de frågor på sin spets som kommer ur den postmoderna/postkristna situationen.”
(Gösta Hallonsten, Signum)

”Diskussionens kärna är kanske framförallt det faktum att Martinson menar att många som ser sig som icke religiösa personer, inklusive dem som kallar sig religionsvetare, ändå omedvetet är fångna i många hundra års kristet färgat kulturliv. […] Mattias Martinson har kommit med ett spännande bidrag till en viktig diskussion.” (Henrik Grimheden, SKT)

"Martinson nöjer sig dock inte med de olika teologiska perspektiv som vuxit fram sedan diskussionen om det postkristna tillståndet tog fart. Inspirerad av filosofen och politikern Gianni Vattimo vill han utveckla en vag och gränslös teologi som inte förnekar sitt kristna arv, eller avstår från dess begrepp, men som ändock inte per automatik sluter upp i en förutbestämd kristen position. En sådan teologisk öppenhet är sannerligen välkommen..."
(Mårten Björk, Tidningen Kulturen)