Michael Azar  Döden i Beirut

Essä

Med bilder av Michael Azar

Döden i Beirut är en personlig essä om en stad belägrad av vålnader. Under årens lopp har staden belägrats av perser, greker, romare, araber, korsfarare, turkar, ryssar, engelsmän, fransmän, syrier, israeler, iranier, palestinier, nordamerikaner. I Beirut går de levande på de dödas ben, samtidigt som de döda, under de senaste årens dramatiska utveckling, tycks gå igen på de levandes ben.

Finns även som e-bok hos internetbokhandlarna. 

Bläddra i boken.

Michael Azar är författare och docent i idéhistoria, verksam vid Göteborgs och Lunds universitet, samt i tidskriften Glänta och Bwana Club.

Glänta produktion, Februari 2007
128 sidor, Mjukpärm

Mer info

Omslag

”en lyckad legering av postkolonial filosofisk essä, personligt reportage, radikal politisk analys och historieskrivning med blick för symbolernas roll i det reella”.
(Johan Wilhelmsson, Norrköpings tidingar)

”Azar arbetar på djupet, men också på bredden. Koncentrerat och pedagogiskt, och på njutbar prosa, beskriver han landets politiska historia och ger en detaljerad bild av premisserna för dagens konfliktfyllda kaos i vilket kampen om nationens identitet är själva motorn. […] Om den ordinära nyhetsrapporteringen om Mellanöstern snarast ökar ens förvirring så bidrar Azar på ett imponerande sätt till att göra detta dödliga spel något mera begripligt.”
(Kristina Lundblad, GP)

”Döden i Beirut är en fantastisk idé- och historieresa som emellanåt med närmast poetiska beskrivningar skildrar ett land där de döda 'går igen på de levandes ben'. … Det är Azars styrka, att han är demokratisk i sin kritik – ingen etnisk eller religiös grupp slipper ifrån hans känga.… En bok att ha nära när man läser artiklar om nya oroligheter i Libanon.” (Rakel Chukri, Sydsvenska dagbladet)

”Om Libanons subtila maktbalans, om vad den lett och riskerar att leda till, har idéhistorikern Michael Azar skrivit en utomordentlig bok, som utöver att vara något så ovanligt som en stilistiskt njutbar essä också förklarar varför ett land som utåt sett kan se ut som ett multikulturellt paradis i själva verket är en krutdurk som i ett och samma kartveck koncentrerar hela Mellanösterns konflikter.” (Steve-Sem Sandberg, Svenska Dagbladet)

”… en tät och kunskapsrik bok, med en djupt personlig botten”
(Hans Ruin, Dagens Nyheter)

”Att beskriva Beiruts och Libanons dramatiska historia från antik till nutid kräver förstås både kunskap och inlevelse. Det besitter Michael Azar i hög grad. Han är docent i idéhistoria och har samtidigt en libanesisk bakgrund. Han närmar sig ämnet som forskare och samtidigt som medkännare, filosof och författare. […] Därför blir hans långa essä Döden i Beirut ett skolexempel på hur man kan skildra ett komplicerat skede med både distans och närhet och samtidigt inse sina begränsningar. … försök säga emot honom, den som kan och vågar.” (Torsten Kälvemark, Aftonbladet)

”Hans bok är resonerande analytisk. […] Döden i Beirut” är en angelägen bok om en av samtidens till synes mest svårförståeliga konflikter med återkommande fruktansvärda krig och ett gränslöst lidande för utsatta civila.” (Sören Sommelius, Helsingborgs dagblad)

”Jag läser Döden i Beirut som en berättelse där bilderna från krigets Libanon ges bakgrund och djup. En vädjan att aktivt motverka tidens tillsynes oundvikliga minnesförlust. Azars röst blir en motvikt i en samtid där stora delar av västvärlden försöker utplåna samma minne genom att åberopa civilisationsteorier där den kulturella och religiösa identiteten oavbrutet definieras som källan till motsättningar. […] När Michael Azar utifrån minnet av en bild blottlägger kontinuiteten i den pågående konflikten, visar han hur lögner, övergrepp och tyranni har ett samband. Av det sammelsurium av händelser och aktörer som gjort Libanon till en arena för stormaktspolitik där olika parter kämpar mot varandra, direkt eller genom olika företrädare, lyckas han förmedla konturerna av någon slags greppbar helhet. En förtätad väv av ord som ligger nära konstverkets förmåga till interaktion.” (Hanna Larsson, Borås tidning)

”skrämmande aktuell” (Daniel Pedersen, Tidningen Kulturen)