Ola Sigurdson  Himmelska kroppar

Inkarnation, blick, kroppslighet

Redigerad av Mats Rosengren & Ola Sigurdson

Är kristendomen kroppsföraktande? Ola Sigurdson presenterar här en alternativ tolkning av den kristna kroppslighetens brokiga historia ända fram till vår tid. Medan sökandet efter Gud tolkas som ett kroppsligt sökande där blickar, beröring och begär är lika viktiga som ord, förstås kroppen som en dimension av oss själva vars gåtfullhet ständigt vetter mot det osynliga.

Ola Sigurdson, född 1966, är docent i systematisk teologi och arbetar vid Institutionen för religionsvetenskap och teologi, Göteborgs universitet. Han har varit Pro futura-forskare vid The Swedish Collegium of Advanced Study, Uppsala, publicerat ett tiotal böcker inom systematisk teologi, kulturteologi och politisk filosofi, och är även aktiv som kulturskribent.

Glänta produktion, Januari 2007
Logos • Pathos
760 sidor, Hårdpärm

Mer info

Omslag

”Sigurdson skriver kalejdoskopiskt. När man tror att man fått grepp om en frågeställning skar författaren om materialet och nya perspektiv framträder. […] Boken förtjänar att bli en klassiker.”
(KG Hammar, Göteborgs-Posten)

”Det skall genast sägas att Sigurdson här åstadkommit ett storverk, utomordentligt lärt och eminent tillgängligt även för en icke-kristen läsare som jag själv.”
(Anders Olsson, Annex)

”Himmelska kroppar är en bok fylld av kunskap, där Ola Sigurdson vinnlagt sig om att noga redogöra för de tänkare som han diskuterar.”
(Susanne Rappmann, Korsväg)

”Och nu har Ola Sigurdson i Göteborg skrivit en remarkabel bok i ämnet, originell, genomtänkt, kunskapsrik, spännande.”
(Ingemar Thorin, Hela Jorden)

”Här finns mycket stoff att återupptäcka och låta sig inspireras av.”
(Christian Nilsson, Kyrkans tidning)