Marcia Sá Cavalcante Schuback  Lovtal till intet

Essäer om filosofisk hermeneutik

Redigerad av Mats Rosengren & Ola Sigurdson

Genom att återvända till hermeneutikens antika källor på jakt efter dess otänkta utgångspunkter öppnar Marcia Sá Cavalcante Schuback i essäsamlingen Lovtal till intet dörren mot ett annorlun¬da sätt att förstå läran om tolkning. Hon presenterar en hermeneutik där främlingskap inför det egna och öppenhet inför det främmande skapar ett mellanrum där mening kan uppstå.

Finns även som e-bok hos internetbokhandlarna.

Bläddra i boken.

Marcia Sá Cavalcante Schuback, född 1957, är docent i filosofi vid Södertörns högskola. Hon har tidigare undervisat i filosofi vid Universidade Federal do Rio de Janeiro, skrivit flera böcker samt översatt bland annat Martin Heideggers Sein und Zeit till portugisiska.

Glänta produktion, Februari 2006
Logos • Pathos
208 sidor, Mjukpärm

ISBN: 91-975607-5-8

I Lovtal till intet – essäer om filosofisk hermeneutik öppnar Marcia Sá Cavalcante Schuback dörren för ett annorlunda sätt att förstå hermeneutiken. Hon söker sig tillbaka till tolkningslärans otänkta utgångspunkter och presenterar – utifrån läsningar av bland andra Aristoteles, Xenofanes, Schleiermacher, Gadamer och Nietzsche – en hermeneutik där främlingskap inför det egna och öppenhet inför det främmande skapar ett mellanrum där mening kan uppstå. Lovtal till intet är nr 5 i skriftserien Logos/Pathos.

Utdrag:

”Mötet med det förflutna – det redan tänkta, det redan sagda, det bekanta, traditionen, minnet – innefattar ett svårgripbart improvisatoriskt moment, där ett nytt tänkande, ett nytt ord uppstår. Detta är vad hermeneutik handlar om, en hermeneutik som tar föreställningsförmågans roll i förståelsen på allvar och betraktar inflytande, inspiration, improvisation som fundamentala moment i förståelsen. Därmed upptäcker vi att förståelse också är skapande. Det är i förståelsen som en strid med det att inte längre ha (det förflutna) och att ännu inte ha (framtiden) som det nya kan skapas på nytt och skapandet självt kan få en ny innebörd i intets blixtrande skeende. Det gäller att kunna lyssna till tänkandets skeende, skeendets tilltalande närvaro. Det är ett lovtal till intet.”

Omslag: Jens Andersson

Sättning: Richard Lindmark

Omslag

”Det är en gåva till svensk humaniora, som låter samtalet åter bli en grundform för förståelsen.”
(Anders Olsson, Dagens Nyheter)

”Schubacks bok är en viktig bok. Och ovanlig. I åtta essäer med stor tidslig och tematisk räckvidd kring förhållandet hermeneutik och filosofi har hon av den hermeneutiska gärningen skapat ett existentiellt imperativ, och av en svensk bok en internationell angelägenhet”
(Anna-Lena Renqvist, Ny Tid)