Helena Mattson (red)  1% love and devotion på Ulleråkers sjukhus

Fotografier av love & devotion & Pär Fredén

På psykos- och rehabiliteringsavdelningarna 109 och 110 på Ulleråkers sjukhus har konstnärsgruppen love and devotion tagit sig an det konstnärliga utsmyckningsuppdraget genom att ställa vårdmiljön snarare än konstobjektet i centrum. Utifrån en mängd olika perspektiv diskuterar denna bok frågor kring institutionens kris, liksom vårdens och konstens villkor i dagens samhälle.

Helena Mattsson är arkitektur- och konstteoretiker, medlem i redaktionen för tidskriften SITE.

Glänta produktion, Januari 2006
164 sidor, Mjukpärm

Mer info

Omslag

”I den här boken finns en hel ocean av grundkunskap på området form av citat ur otaliga dokument, bland annat upplysningar om hur antalet vårdplatser minskat och fortsätter att minska. Här finns också en samling fotografier av den torftighet i miljön som knappt går att beskriva i ord. Samt ett flertal läsvärda essäer…”
(Åsa Moberg)

”love and devotion sätter konstnärsrollen på spel när de struntar i Konsten för att jobba som barmhärtiga samariter.”
(Camilla Hammarström, Aftonbladet)