Maria Johansen  Offentlig skrift om det hemliga

Raison d’état, SOU och varulven

Redigerad av Mats Rosengren & Ola Sigurdson

Hur kommer det sig att bevarandet av den politiska öppenheten tycks kräva alltmer sekretess och undantagstillstånd? Idéhistorikern Maria Johansens studie fördjupar sig i spänningen mellan hemligt och offentligt, makt och underkastelse, lag och undantag. Med hjälp av Hobbes Leviathan och Agambens analyserar hon Statens Offentliga Utredningar om svensk säkerhetstjänst under 1900-talets sista decennier.

Bläddra i boken.

Maria Johansen, född 1972, disputerade i idéhistoria vid Göteborgs universitet 2004. Sedan disputationen har hon arbetat som lektor och forskare vid Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori.

Glänta produktion, Maj 2005
Logos • Pathos
440 sidor, Mjukpärm

Mer info

Omslag

"Det är på många sätt en lärorik sak. Johansen behandlar först synen på hemligheter under tidigare epoker, och vi får smaka på Machiavelli, Hobbes och Hegel för att sedan gå vidare till svensk efterkrigstida övervakningsverksamhet så som den framträder i offentliga utredningar. Färden genom hemlighetens historia är ofta stimulerande, till och med spännande."
(Johan Tralau, SvD, 19/12 2005)