Ludwig Wittgenstein  Filosofi

Översättning av Lars Hertzberg & Aleksander Motturi

Med förord av Aleksander Motturi (efterord)

Wittgensteins mest omfattande och genomgripande försök att explicit klargöra vad filosofi är. Dessa anmärkningar utges nu för första gången någonsin i bokform. Volymen innehåller också en faksimil av det tyska originalmanuskriptet.

Ludwig Wittgenstein är en av vår tids mest inflytelserika filosofer.

Glänta produktion, Januari 2000
96 sidor, Hårdpärm

Mer info

Omslag