Fredrika Spindler  Philosophie de la puissance et détérmination de l'homme...

chez Spinoza et chez Nietzsche

(Om människans kraft och bestämning hos Spinoza och Nietzsche)

Specialutgåva. Denna bok är författarens avhandling i filosofi från 1996.

Hela boken finns tillgänglig som pdf här

Fredrika Spindler är lektor i filosofi vid Södertörns högskola. Ingår i redaktionsrådet för tidskriften Glänta.

Glänta produktion, Februari 2005
456 sidor, Mjukpärm

Mer info

Omslag