Arijana Kajfes, text och bild  Occular Witness

Occular Witness är en undersökning av ljuset och dess fysikaliska egenskaper, som våg, partikel och energimängd. Utifrån dessa utgångspunkter rör sig Arijana Kajfes mot frågan om vad information egentligen är – i dess minsta beståndsdelar, innan mening uppstår. Det är ett projekt som har lika mycket att göra med teknologi och naturvetenskap som med bildkonst och poesi.

Bläddra i boken.

Arijana Kajfes är en konstnär som fördjupat sig i frågeställningar kring ljus och seende. För mer info se: www.ariana.net

Glänta produktion , Januari 2005
120 sidor, Mjukhårdpärm

Mer info

Omslag

”Texterna och graferna i Occular Witness fungerar likt prisman […] bokens delar strålar.”
(Martin Högström, OEI)

”Vackert och mångtydigt”
(Milou Allerholm, DN, om utställningen på Färgfabriken)