Gilles Deleuze  Vecket

Leibniz & barocken

Översättning av Sven-Olov Wallenstein

Med förord av Sven-Olov Wallenstein

Vecket är ett både historiskt och spekulativt försök att sätta Leibniz filosofi i förbindelse med en ”barock” estetik. Gilles Deleuze spårar begreppet veck – le pli – på alla områden i Leibniz tänkande. Därmed blir vecket ett operatio¬nellt drag som verkar hos Leibniz på samma sätt som i 1600-talets barocka konst i stort. Förord av Sven-Olov Wallenstein.

Bläddra i boken.

Den franske filosofen Gilles Deleuze (1925–1994) har fått stor uppmärksamhet utanför filosofernas begränsade krets. Hans inflytande över den samtida diskussionen inom allt från arkitektur, film och psykoanalys till politisk teori är omfattande och genomgripande.

Glänta produktion, Mars 2004
256 sidor, Mjukpärm

Orginaltitel: Le pli: Leibniz et le baroque (Editions de Minuit, 1988)

ISBN: 91-974575-4-X

I Vecket: Leibniz och barocken sätter Deleuze Leibniz filosofi i förbindelse med en ”barock” estetik, dels som ett historiskt fenomen, men också som en konstnärlig och filosofisk tankemöjlighet i vår tid. Här når Deleuzes speciella sätt att kommentera sin fulländning, ett sätt som bygger på en fundamental identifikation med den författare han kommenterar – inget är honom mer fjärran än en kritik som vill påvisa svagheter och inkonsistenser. Deleuze spårar begreppet veck – le pli – på alla områden av Leibniz tänkande, från den monadologiska metafysiken till matematiken, fysiken, synen på materien etc. I Deleuzes läsning blir vecket till ett operationellt drag som i olika former – inveckling, utveckling, veckning – verkar inte bara i Lebniz tänkande, utan också inom såväl 1600-talets barocka konst som inom samtida estetiska uttryck som musiken, poesin och bildkonsten. Deleuze kallar ibland sitt sätt att läsa för en ”dramatiseringsmetod”, där det å ena sidan handlar om att tränga djupt in i det historiska materialet, och å andra sidan om att utveckla den egna tanken genom att skapa en historisk iscensättning. Ingenstans framträder detta i mer förtätad form än i denna volym. Boken framställer på en och samma gång en noggrann historisk analys och ett i högsta grad egensinnigt spekulativt tänkande.

Omslag

”Oj.”
(Malte Persson, Expressen)

”det är oavbrutet fascinerande genom den dramatiska laddning som genomsyrar texten.”
(Pauli Olavi Kuivanen, Norrköpings tidningar)