Gilles Deleuze  Vecket

Leibniz & barocken

Översättning av Sven-Olov Wallenstein

Med förord av Sven-Olov Wallenstein

Vecket är ett både historiskt och spekulativt försök att sätta Leibniz filosofi i förbindelse med en ”barock” estetik. Gilles Deleuze spårar begreppet veck – le pli – på alla områden i Leibniz tänkande. Därmed blir vecket ett operatio¬nellt drag som verkar hos Leibniz på samma sätt som i 1600-talets barocka konst i stort. Förord av Sven-Olov Wallenstein.

Bläddra i boken.

Den franske filosofen Gilles Deleuze (1925–1994) har fått stor uppmärksamhet utanför filosofernas begränsade krets. Hans inflytande över den samtida diskussionen inom allt från arkitektur, film och psykoanalys till politisk teori är omfattande och genomgripande.

Glänta produktion, Mars 2004
256 sidor, Mjukpärm

Mer info

Omslag

”Oj.”
(Malte Persson, Expressen)

”det är oavbrutet fascinerande genom den dramatiska laddning som genomsyrar texten.”
(Pauli Olavi Kuivanen, Norrköpings tidningar)