Anders Johansson & Mattias Martinson (red)  Efter Adorno

Få tänkare omges av så mycket förutfattade meningar som Theodor W Adorno; få tänkare står i dag högre i kurs. Efter Adorno samlar fjorton nyskrivna skandinaviska essäer som kritiskt konfronterar Adornos tänkande med 2000-talets verklighet. Det handlar om japansk manga, 11 september, HIV-smitta, romanens död och mycket annat.

Bläddra i boken.

Anders Johansson (1968), är verksam som redaktör, kritiker och litteraturforskare. Mattias Martinson (1970) är forskarassistent och docent vid Teologiska institutionen på Uppsala universitet.

Glänta produktion, Maj 2003
256 sidor, mjukpärm

Mer info

Omslag

"Efter Adorno heter volymen, som måste betraktas som mycket välkommen och som fyllande något av ett tomrum. [...] Det är också med en välavvägd dos respektlöshet som flertalet av bidragsgivarna närmar sig sitt objekt. Det rör sig inte om apologetik och enkla hyllningstal." (Magnus Persson, Svenska Dagbladet)

"Essäerna håller överlag hög standard. [...] För nybörjaren är det här en bra introduktion med både lättillgängliga och högklassiga texter, och för den som är intresserad av vad 'konst' och 'filosofi' kan vara i vår tid är Adorno den kanske bästa filosofen och Efter Adorno den mest aktuella boken om honom på svenska." (Fredrik Hertzberg, Hufvudstadsbladet)