Edda Manga  Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag

En studie av det excentriska idéarvet i Cecilia Rodriguez tänkande

1791 häktas en ung kubanska som kallar sig själv för ”monstret av extraordinär vällust”. Hon fängslas och hennes texter hamnar i inkvisitionens arkiv över brott mot den rätta tron. Två hundra år senare hittar idéhistorikern Edda Manga av en slump dessa texter i Madrid. Det blir upptakten till ett sällsamt möte mellan kolonial historia och postkolonial teori.

Edda Manga är idéhistoriker och kulturskribent, verksam i Göteborg och Uppsala.

Glänta produktion, April 2003
296 sidor, Mjukpärm

Mer info

Omslag

"Hon har avhållit sig från att läsa de över 200 år gamla breven och protokollen på det sätt som för en nutida läsare antagligen ligger närmast till hands, det psykoanalytiska. Hon har i stället valt att läsa Cecilia Rodríguez på samma sätt som man läser erkända filosofer som Kant och Hegel."
(Eva Bäckstedt, Svenska Dagbladet)