Glänta Produktion har sedan den första utgåvan 1999 givit ut ett  åttiotal böcker. Utgivningen rör sig ledigt över gränserna mellan teori och politik, filosofi och litteratur, forskning och konst, ofta i essäform.

Inom ramen för utgivningen publiceras också fem bokserier:

Clandestino Bibliotek ges ut i samarbete med Clandestino Institut.

Glänta Hardcore är en koncentrerad essäserie som inleddes 2010.

Logos • Pathos fungerade mellan åren 2000 och 2009 som ett forum för samtida problemställningar, teoribildningar och tanketraditioner i skärningspunkten mellan filosofi och teologi. Skriftserien redigerades av Maria Johansen, Mats Rosengren och Ola Sigurdson tillsammans med Glänta.

Mediehistoriskt bibliotek är en serie för klassiska och nya texter om medier och kultur. Redaktionsrådet består av Tommy Andersson, Otto Fischer, Thomas Götselius och Jonas Ingvarsson.

Glänta/Vertigo-serien består av politisk teori som ges ut i samarbete med Vertigo förlag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.