Deleuzenumret åter till försäljning

Gläntas och Aiolos massiva dubbelnummer finns nu åter till försäljning, och innehåller bland annat texter av Gilles Deleuze och Félix Guattari, Fredrika Spindler, Malene Busk, Sven-Olov Wallenstein och Carin Franzén.

Gilles Deleuze (1925–1995) har under det senaste decenniet kommit att framstå som den mest mångsidige och originelle av efterkrigstidens franska filosofer. Gläntas och Aiolos temanummer är i sin tur den mest mångsidiga presentationen av hans tänkande på svenska. Numret innehåller inte bara sex översättningar av Deleuzes egna texter, utan också en lång rad initierade kommentarer, tolkningar och tillämpningar av hans tänkande och begrepp.

Comments are closed.