Viktigare än någonsin

Victor Klemperers bok LTI – Tredje rikets språk är ständigt aktuell, men har på senare tid blivit föremål för förnyat intresse och diskussion bland annat genom Ola Larsmos och Lena Sundströms texter om språkets makt och maktens språk i Dagens Nyheter, och Katrine Kielos ledarkrönika i Aftonbladet. LTI ingår i Gläntas serie Mediehistoriskt bibliotek.

Comments are closed.