Nästa nummer av Glänta utkommer i maj och präglas i hög grad av klimatångest. Under resten av 2017 kommer vi först att ge ut ett nummer av den arabiskspråkiga tidskriften Bidayat i översättning till svenska, därefter ett om likhet och skillnad.

Comments are closed.