Nästa nummer av Glänta utkommer i början av februari och handlar om likheter och skillnader.

Comments are closed.