Nästa nummer av Glänta kommer i september och består i sin helhet av översättningar från den arabiskspråkiga tidskriften Bidayat. Årets sista nummer kommer att handla om likhet och skillnad.

Comments are closed.