Meir Rinde  Sanningsserum och andra tankeläsningsmetoder

Översättare: Tommy Andersson

Omslag

Pris: 100
Beställ nummer.

"En upplyst människa kan tycka det vara frustrerande att sanningen inte biter. Vi skulle föredra att sanningen drog ner byxorna på lögnaren och fick hans fans att lomma hem, mumlande generade ursäkter.
Men vi lever inte i upplysta tider.
Nya Glänta (nr 2/18) är årets viktigaste tidskriftsnummer, ty temat är 'Sanningen'.
[…] Jag upprepar: detta är årets viktigaste tidskriftsnummer. Nästa års också."
Jonas Thente i DN

"Bara rubriken på Anna-Karin Selbergs högintressanta, inledande artikel torde räcka som motivering: "Om varför en sanning inte kan segra över politiska lögner".
Kulturnytt i P1 tipsar om vad som är Bäst just nu.