Marci Shore  Den postmoderna sanningens förhistoria

Översättare: Annika Ruth Persson

Omslag

Pris: 100
Beställ nummer.