Varför inte? #3

”I första hand ska du försörja dig själv under den tid du väntar på att din asylansökan behandlas. Det kan du göra antingen med hjälp av egna sparpengar eller genom att arbeta.” (Migrationsverket)

”För att ha rätt att arbeta under tiden du är asylsökande måste du ha fått ett bevis om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND).” (Migrationsverket)

Som asylsökande uppmuntras man att arbeta under tiden man väntar på Migrationsverkets beslut, så länge man kan ”göra sin identitet sannolik”, det vill säga lämna in någon typ av id-handling. För att kunna arbeta behöver man öppna ett bankkonto, och för att få göra det behöver man i sin tur också en id-handling. Ludmila har blivit erbjuden ett arbete, men får inte låna tillbaka sitt pass från Migrations­verket. Också hennes ombud nekas att låna id-handlingen. Eftersom hon inte kan styrka sin identitet säger banken nej, och arbetstillfället går förlorat. 

Varför är det inte så att en hand­läggare eller assistent från ­Migrationsverket lånar tillbaka passet eller följer med till banken för att öppna ett konto, när detta är vad som krävs för att få ­arbeta ­under asylprövningen?

Omslag

Pris: SLUTSÅLT
Beställ nummer.

"Blandningen av prosa, reportage och kortare flyktberättelser från anonyma gömda flyktingar är perfekt, men det är ändå essäerna som ger mest. Eve Geddies klargörande text om EU:s dubbla ansikte tar höstens sjunkande båtar, med hundratals döda syrier, som exempel: utåt sörjde de europeiska ledarna medan överlevarna fängslades och unionen byggde högre murar och skärpte övervakningen."
Shora Esmailian, Sydsvenskan

"Jag slukar det. Äntligen en skarp, kritisk röst i ett samtal som alltför ofta handlar om begränsningar, volymer, och ekonomi, och som alltför sällan handlar om solidaritet, mänskliga rättigheter och de dagliga dödsfallen vid Europas gränser. [...] Glänta ger mig hopp om ett samtal om migration som är akut och aktuellt, som främst är grundat i erfarenhet, i kroppar, och i behov – inte i nationalism eller sverigedemokratisk retorik."
Judith Kiros, Dagens Nyheter

"Gläntas senaste nummer är kort sagt ett starkt, seriöst och uppfordrande bidrag till ett samtal som annars ofta kännetecknas av slarv och simpla instrumentaliseringar."
Fredrik Persson-Lahusen, Aftonbladet