Från Syrien till Sverige

Vi började i juli 2012 i Hama, Syrien, och tog oss till Libanon. Från Beiruts flygplats skulle vi resa till Sverige. Vi hade betalt en smugglare för att ta oss med flyg till Berlin och sedan vidare därifrån med tåg till Sverige. Men han satte oss på ett flyg till Polen och vi greps på ­Warszawas flygplats. Vi hölls på flygplatsen i ungefär fem timmar, sedan kom gränspolisen och tog oss till det fängelse där vi satt i två månader, jag och mina tre barn. I september samma år flydde vi därifrån och tog oss till Göteborg. Den 7 februari 2013 skickades vi återigen till Polen. Vi stod ut i ungefär ett halvår innan vi tog oss tillbaka till Sverige igen. Efter att ha fastnat i gränskontrollen mellan Tyskland och Danmark flera gånger tipsade en gränspolis oss om en avgång utan kontroll, och vi kom till Lund med tåg den 27 oktober 2013. Därifrån tog vi oss tillbaka till Göteborg. Nu väntar vi på att de arton Dublin-månaderna ska passera så att vi kan söka asyl här.

Omslag

Pris: SLUTSÅLT
Beställ nummer.

"Blandningen av prosa, reportage och kortare flyktberättelser från anonyma gömda flyktingar är perfekt, men det är ändå essäerna som ger mest. Eve Geddies klargörande text om EU:s dubbla ansikte tar höstens sjunkande båtar, med hundratals döda syrier, som exempel: utåt sörjde de europeiska ledarna medan överlevarna fängslades och unionen byggde högre murar och skärpte övervakningen."
Shora Esmailian, Sydsvenskan

"Jag slukar det. Äntligen en skarp, kritisk röst i ett samtal som alltför ofta handlar om begränsningar, volymer, och ekonomi, och som alltför sällan handlar om solidaritet, mänskliga rättigheter och de dagliga dödsfallen vid Europas gränser. [...] Glänta ger mig hopp om ett samtal om migration som är akut och aktuellt, som främst är grundat i erfarenhet, i kroppar, och i behov – inte i nationalism eller sverigedemokratisk retorik."
Judith Kiros, Dagens Nyheter

"Gläntas senaste nummer är kort sagt ett starkt, seriöst och uppfordrande bidrag till ett samtal som annars ofta kännetecknas av slarv och simpla instrumentaliseringar."
Fredrik Persson-Lahusen, Aftonbladet