Glänta 1.18

Frågor om likheter och skillnader gestaltas i det här numret bl a i flera olika sociala rörelsers kamper i spänningsfälten mellan svart och vit, man och kvinna, homo och hetero. Bidragen rör sig också mellan matematiska likheter och ekonomiska skillnader, mellan datalingvistikens distinktioner, arkitekturens planritningar och stadsplaneringens gränsområden.

Klicka på en titel för mer information. Understrukna titlar finns tillgängliga i fulltext.

Omslag

Pris: 100
Beställ nummer.