Prenumerationserbjudande!

Teckna en prenumeration och få en av nedanstående böcker utan kostnad

Sara Edenheim Anakronismen – Mot den historiska manin
Varför vänder vi oss till historien för svar på samtidens frågor? Mot den historiska manin och det självbespeglande begäret ställer Sara Edenheim idén om anakronismen, ett mindre linjärt och mer explosivt förhållningssätt till det förflutna.

Gilles Deleuze Kants kritiska filosofi – Doktrinen om förmågorna
”Min bok om Kant, den är något annorlunda”, skriver Gilles Deleuze. ”Jag tycker mycket om den. Jag skrev den som en bok om en fiende. I den försökte jag visa hur han fungerar och hur hans maskineri är uppbyggt.”

Édouard Glissant Relationens filosofi – Omfångets poesi
Kreolisering, opacitet, spår och kringflackande – i denna bok ryms de viktigaste begreppen i Glissants författarskap. Ett sällsamt tänkande växer fram ur erfarenheterna från de karibiska öarna – en filosofi som varken förbiser eller söker försoning med den smärtsamma historien utan istället gör den till sin utgångspunkt och använder den för att driva vidare in i framtiden.

 

 

 

 

 

Du får:

• Fyra nummer av tidskriften Glänta

• En bok från Glänta produktion

• Köpa alla Gläntas böcker 2 för 1

• Fritt inträde på Gläntas arrangemang

Allt för 320 kr!

(Tillägg övriga Europa 70 SEK; övriga världen 100 SEK.)

För studentpris se studentprenumeration.se

Comments are closed.