Lisa Schmidt  Radera

Tippex, tusch, tråd och andra poetiska tekniker

Vad är raderingspoesi? Kan man skriva ­poesi med tippex, tråd och saxar? Eller med måleri, digi­tala transformationer, uteslutningar och över­strykningar i befintliga böcker? Radera ger en bred överblick och djupgående analy­ser av en hittills marginaliserad tradi­tion i skärningspunkten mellan litteratur och bildkonst – med ­fokus på verk från sent 1960-tal fram till idag av ­poeter och konstnärer från såväl Nordamerika och Asien, som Sverige och andra europeiska länder.

Radera är en exposé över en återbrukande poesi­form där textmediets gränser ut­manas, och en undersökning av vad som sker i mötet mellan texter som agerar i och på varandra. Här synliggörs hur dialoger upprättas mellan den poesi som raderar och de texter som raderas – dialoger som sträcker sig över både tid och rum och som artikuleras med långt mer än bara ord.

Radera är Lisa Schmidts doktorsavhandling i litteratur­veten­skap vid Göteborgs universitet.

Avhandlingen för­svaras den 30 november kl. 13.15 i Stora hörsalen, Eklanda­gatan 86.

Lisa Schmidt har tidigare utkommit med dikt­sam­ling­en Kärrmunsblomma, eller berättelsen om hur fadern försvinner i en symbolisk trädgård (2007) samt barndiktboken Plocka bumlingbaluns (2011).

Glänta produktion, November 2018
288 sidor, Mjukband

Recensionsdatum: 30 november 2018

ISBN: 978-91-984849-2-2

Författarporträtt

Omslagsbild

Omslag: Richard Lindmark

Sättning: Richard Lindmark

Omslag

"en studie som är ett nöje att läsa. Inte bara för att den är kunnig och uppslagsrik, engagerad och välkomponerad, på flera plan, utan också för att den realiserats i en snygg och passande trycksak. 'Radera' är en bok som på ett fyndigt sätt kommunicerar med och konfronterar sig själv."
Jesper Olsson i SvD

Per Naroskin diskuterar Lisa Schmidts bok i Spanarna i P1

Bernur recencerar boken här