Lisa Schmidt  Radera

Tippex, tusch, tråd och andra poetiska tekniker

Vad är raderingspoesi? Kan man skriva ­poesi med tippex, tråd och saxar? Eller med måleri, digi­tala transformationer, uteslutningar och över­strykningar i befintliga böcker? Radera ger en bred överblick och djupgående analy­ser av en hittills marginaliserad tradi­tion i skärningspunkten mellan litteratur och bildkonst – med ­fokus på verk från sent 1960-tal fram till idag av ­poeter och konstnärer från såväl Nordamerika och Asien, som Sverige och andra europeiska länder.

Radera är en exposé över en återbrukande poesi­form där textmediets gränser ut­manas, och en undersökning av vad som sker i mötet mellan texter som agerar i och på varandra. Här synliggörs hur dialoger upprättas mellan den poesi som raderar och de texter som raderas – dialoger som sträcker sig över både tid och rum och som artikuleras med långt mer än bara ord.

Radera är Lisa Schmidts doktorsavhandling i litteratur­veten­skap vid Göteborgs universitet.

Avhandlingen för­svaras den 30 november kl. 13.15 i Stora hörsalen, Eklanda­gatan 86.

Lisa Schmidt har tidigare utkommit med dikt­sam­ling­en Kärrmunsblomma, eller berättelsen om hur fadern försvinner i en symbolisk trädgård (2007) samt barndiktboken Plocka bumlingbaluns (2011).

Glänta produktion, November 2018
288 sidor, Mjukband

Mer info

Omslag