Adorno: bokrelease och samtal

Estetisk teori var bara halvfärdig när Adorno plötsligt dog 1969, men frågan är om någon, någonsin, har borrat lika djupt i den moderna konstens aporetiska premisser och utopiska möjligheter. Negativ dialektik sammanfattar de filosofiska huvudlinjer som löper genom Adornos arbeten i form av en filosofisk materialism, som samtidigt ska bevara den sanning som finns i idealismen.

I samband med dessa båda utgivningar publiceras också översättaren Sven-Olov Wallensteins bok Adorno där Adornos filosofi analyseras med utgångspunkt i förhållandet mellan hans två huvudverk och de paradoxer som alstras av närheten mellan konst och filosofi.

Böckerna levereras direkt från tryckeriet till releasen, då även Adornos bok Mahler: En musikalisk fysionomi släpps. Böckerna kommer aldrig att säljas billigare än där och då.

Torsdag 12 december kl 18:30 på Goethe-Institut, Bryggargatan 12A, Stockholm. Samtalet hålls på engelska.
Fri entré. Vänligen anmäl dig till: anmalan-stockholm@goethe.de

OBS! Evenemanget är fullbokat!

Comments are closed.