Omslag

Glänta 1-2.19

Gläntas nya nummer om påfågelstolens 1900-tal, sillperiodernas gåta, transfobins historia, kvantfysikens språk och kärleken till Erik Lundin. Bland författarna finns några som här för första gången kan läsas på svenska: Ilya Kaminsky, Haytham al-Wardany och Rebecca Holmes

Omslag

Theodor W. Adorno

Negativ dialektik

Negativ dialektik är tillsammans med den postumt publicerade Estetisk teori och ett planerat men aldrig färdigställt arbete om moralfilosofi ”det jag har att lägga i vågskålen”, som Adorno själv skriver i ett brev. Negativ dialektik sammanfattar de filosofiska huvudli

Omslag

Theodor W. Adorno

Estetisk teori

Estetisk teori var vid Adornos död ofullbordad. Det hindrar inte att boken idag framstår som hans kanske viktigaste och mest inflytelserika verk. Här blickar han tillbaka mot decennier av arbete med konstarterna och den filosofiska estetiken som den ut­ vecklats sedan den tyska idealismen

Samira Motazedi:
2019-03-05 ”Det här är ingen dröm”

Jag packade min ryggsäck, Bresh satt på golvet och strök sin pappas skjorta. En av mina gamla vänner från vandringarna i bergen, farbror Mahmoud, kom fram och kramade mig välkommen. Jag kunde inte förstå att vi var tillbaka i Iran

2020-02-04

Adorno: Samtal och release i Göteborg

Tre verk av den tyske filosofen Theodor W Adorno som aldrig tidigare översatts har alldeles nyligen publicerats svenska. Under kvällen samtalar böckernas översättare Sven-Olov Wallenstein

Ur senaste numret. Göran Dahlberg: Inledning

Det här är ett nummer som tillkommit under viss vånda. Mer än vanligt så. Det beror bland annat på att vi under en tid arbetade för mycket, alldeles för mycket. Det visade sig förstås i efterhand, och därför har detta tagit lång tid att sammanställa. För en tidskrift behöver det dock inte enbart vara någonting negativt. Numret kan få växa fram del för del, och har i det här fallet också kunnat få bestå just av ett antal enskildheter som utvecklats utan hänsyn till något allt överskuggande begrepp eller tema

Prenumerera på Glänta – välj en bok som bonus

”En upplyst människa kan tycka det vara frustrerande att sanningen inte biter. Vi skulle föredra att sanningen drog ner byxorna på lögnaren och fick hans fans att lomma hem, mumlande generade ursäkter. Men vi lever inte i upplysta tider.
Nya Glänta (nr 2/18) är årets viktigaste tidskriftsnummer, ty temat är ‘Sanningen’.” (DN)

Glänta söker redaktör

Ansökningstiden för tjänsten som redaktör på Glänta har gått ut. Vi vill tacka alla som har visat intresse, och kommer att svara alla sökande så fort som möjligt.

Vi söker en redaktör som tillsammans med den övriga redaktionen kommer att planera och redigera våra tidskriftsnummer och böcker. Utöver detta ingår kontakter med gästredaktörer, redaktionsråd och olika samarbetspartners, administrativa uppgifter, att skriva ansökningar och redovisningar av olika slag, samt organisering av och deltagande i olika arrangemang.

Love is: 35 timmar kärlek

En alfabetisk lista över alla låttitlar som inleds med “Love is” som konstnären Erdem Taşdelen kunnat hitta. Listan år tryckt i Glänta 3-4.18 där den löper genom hela numret.